Röhsska museets öppning flyttas fram

Röhsska museet ska bland annat få en ny entrédörr i glas intill den nuvarande huvudentrén. Bild: GAJD Arkitekter

Röhsska museet ska bland annat få en ny entrédörr i glas intill den nuvarande huvudentrén. Bild: GAJD Arkitekter

Öppningen av Röhsska museet i Göteborg flyttas fram några månader. Det är arbetet med att bygga om och tillgänglighetsanpassa museets entré och foajé som drar ut på tiden. Nu ser museet att det inte längre är möjligt att öppna 2 juni som tidigare planerats.

Det är för många osäkerheter i nuläget för att kunna säga ett datum för när museet öppnar igen men museet siktar på hösten 2018.

– Det känns givetvis tråkigt att det blir förseningar, säger museichef Nina Due. Jag längtar efter att få öppna dörrarna till museet för besökarna igen. Men även om själva byggnaden är stängd så är Röhsska synligt på andra sätt. Just nu pågår utställningen Daylight and Objects med Daniel Rybakken årets mottagare av Torsten och Wanja Söderbergs pris på Göteborgs Stadsbibliotek och under Gothenburg Design Festival Open Week öppnar vi delar av museets utställningslokaler. Vi kommer också att synas på andra tillfälliga platser under våren och sommaren innan Röhsska öppnar till hösten.

Ombyggnadsprojektet för Röhsska museet innebär bland annat tillgänglighetsanpassningar av den gamla byggnaden. Det blir ny entré med en hiss från Vasagatan, ombyggd foajé och ett nytt kapprum i källarplanet. Projektkostnaden är beräknad till 15 miljoner kronor.

– Röhsska museet är en fantastisk byggnad, men det är ett gammalt hus från 1916 vi pratar om. Byggnaden behöver byggas om för att fungera väl idag. Vi har väntat länge på att få till den här möjligheten att bygga om museet så vi är trots allt väldigt glada för att arbetet snart är igång. Det är många saker som ska tas beslut om och klaffa i en sån här byggprocess och förseningar är inte ovanligt. Att öppna utan en ny entré är inte ett alternativ, säger museernas sektorschef Britta Söderqvist.

Higab, det kommunala fastighetsbolaget som äger och förvaltar byggnaden, ansvarar för ombyggnationen. Bygglovet är beviljat och nu startar upphandlingsförfarandet. Därefter kan kontrakt skrivas med byggentreprenör och de här delarna av projektet är svårt att tidsätta.

-Vi har ansträngt oss för att Röhsska museet skulle kunna öppna som planerat, men de här processerna tar lite längre tid än vanligt just nu eftersom det är ett högt tryck på byggmarkanden och mycket som byggs i Göteborg, säger Johan Carlsson, fastighetschef på Higab. Det är först när vi har en upphandlad entreprenör som vi kan besluta om byggstart. Därför är det i dagsläget inte möjligt att säga ett exakt datum för när ombyggnationen är klar.

Att Röhsska museet inte kommer att kunna öppna som planerat den 2 juni 2018 står klart. Datum för öppning kommer att kunna sättas längre fram men Röhsska museet siktar mot att det blir under mitten av hösten 2018.

(2017-11-14)