Journalisten. Arkitekten. Konstnären. Politikern – och andra spännande kvinnor från Nacka

Nacka konsthall
19 oktober – 17 november 2019

Nackas historia är berikad med många intressanta och spännande kvinnor, en del välkända och andra mindre kända. I utställningen Journalisten. Arkitekten. Konstnären. Politikern – och andra spännande kvinnor från Nacka lyfts ett urval av dessa kvinnor fram. Fyra kvinnor presenteras närmare: Ester Blenda Nordström, Ingeborg Waern-Bugge, Anna Casparsson och Anna Johansson-Visborg.

”Att kvinnor får ett minimalt utrymme i vår historiebeskrivning går bland annat att utläsa i våra skolböcker inom ämnet historia där endast 15 procent av de personer som omnämns är kvinnor – trots att kvinnor enligt historiker inte saknas i källorna. Osynliggörandet av kvinnor är dessvärre inte något som bara kan belasta läroboksförlagen utan kan ses som ’en röd tråd genom historien’. Glädjande är att det idag finns många goda exempel på bland annat historiker och litteraturvetare som fokuserat på att lyfta fram kvinnor i den traditionella historieskrivningen – kvinnor som verkat inom en rad skilda områden.

Kulturhuset Dieselverkstadens bidrag till denna i vår tid ökade medvetenhet är utställningen – Journalisten. Arkitekten. Konstnären. Politikern – och andra spännande kvinnor från Nacka – där vi porträtterar en rad kända kvinnor som på olika sätt verkat i Nacka. Då vi saknar källmaterial om den stora merparten kvinnor, de mindre kända, utan endast har tillgång till ett fåtal fotografier får även självklart dessa bli en del av utställningen. Källmaterialet kommer arkiveras i Nacka lokalhistoriska arkiv och därmed ytterligare berika framtidens historiebeskrivning med dess spännande levnadsporträtt.”

Journalisten är Ester Blenda Nordström. En äventyrslysten journalist och författare som gjorde de första undersökande reportagen i Sverige långt innan wallraff blev ett vedertaget begrepp. Arkitekten är Ingeborg Waern-Bugge. Antogs som specialelev vid KTH före dess att kvinnor fått tillträde till högskolan. Hon avlade examen med utmärkta betyg och kom att bli Sveriges första kvinnliga arkitekt. Konstnären är Anna Casparsson. Textilkonstnären som fick sitt stora genombrott när hon fyllde 99 och ställde ut på det då nyöppnade Moderna Museet. Politikern är Anna Johansson Visborg. Grundade den första svenska fackföreningen för bryggeriarbeterskor, och var även initiativtagare till ”Arbetarkvinnornas semesterhem” i Skuru – det så kallade Visborgs minne.

Utställningen är producerad av Nacka lokalhistoriska arkiv i samarbete med Nacka konsthall och Kulturhuset Dieselverkstaden och med stöd av Nacka kommun.