Slottsfruar och klostersystrar – kvinnors inflytande och ansvar på Skokloster

Skoklosters slott
22 juni 2022 – 2024

I år är det 400 år sedan Skoklosters slotts första husfru Anna Margareta von Haugwitz föddes. Det uppmärksammas med en ny utställning och bok.

Anna Margareta von Haugwitz gjorde en anmärkningsvärd resa. Från att som barn ha varit föräldralös i trettioåriga krigets Tyskland slutade hon sina dagar som riksrådshustru och grevinna. Hon var Skoklosters slotts första slottsfru och hennes avtryck märks tydligt än i dag.

I närmare 750 år har kvinnor verkat, haft inflytande och tagit ansvar på Skokloster. Från den slutna kvinnovärlden bakom klostermurar i det medeltida klostret till slottsfruarnas insatser ända fram till 1960-talet. Efter Anna Margareta von Haugwitz kom fler slottsfruar att ge liv till Skoklosters slott – kvinnor som tillförde nätverk, egendomar och ekonomiskt kapital. Flera av dem var också aktiva i samlingarnas utformande och bevarande.

Med fokus på teman som äktenskapets betydelse, socialt ansvarstagande, ledarskap och sökande efter nya kvinnoroller följer vi i spåren av de kvinnor som levt och verkat på Skokloster. En hittills undanskymd historia som nu lyfts fram i ljuset.

I utställningen visas allt från medeltida guldskinnsbroderi, porträtt och vävda tapeter till juveler och jaktvapen. Här finns också föremål ur privata samlingar som tidigare inte visats publikt, så som porträtt målade av Bruno Liljefors och Henrique Medina – och klänningar av den franske modeskaparen Jean Patou.

I samband med utställningen håller Skoklosters slott flera föredrag om områdets kvinnohistoria, från medeltidens nunnor till 1900-talets slottsfruar.