Sörmlands museum får Kulturarvspriset 2019

Berättande magasin: Foto: Sörmlands museum

Berättande magasin: Foto: Sörmlands museum

Sörmlands museum får Kulturarvspriset 2019 för sitt nyskapande sätt att berätta människors historia i museets nya hus som invigdes i november 2018.

Svenskt kulturarv, en medlemsförening för svenska museer, slott och andra besöksmål, delar varje år ut Kulturarvspriset. Årets pris går priset till Sörmlands museum och det delades ut under Kulturarvsdagarna 21-22 oktober.

Motiveringen lyder:
”Redan i fasadens grafiska betong förstår besökaren att det är människors historia som berättas i det nya museet. Museets kärna är väl synlig genom glasväggar – ett av de berättande magasinen. De många exponerade föremålen vittnar tillsammans om människor från olika tider och sociala miljöer, med skiftande ålder, bakgrund och könsidentitet. Med olika livsvillkor och erfarenheter, med olika ideal och drömmar – tillsammans berättar de Sörmlands historia på ett nyskapande sätt.”

– Fantastiskt roligt att Sörmlands museum får detta fina pris, säger Karin Lindvall, länsmuseichef på Sörmlands museum. Vårt arbete med att tillgängliggöra museets samlingar för besökarna och att tydligt visa att de handlar om människor och deras berättelser har pågått sedan länge. Priset är en bekräftelse på detta stora arbete.

Museets Berättande magasin rymmer cirka 80 000 föremål, över en miljon fotografier och många hyllmeter arkivmaterial. Varje dag kan besökarna följa med in i magasinen på de öppna, gratis visningarna.

Tidigare pristagare
2018: Alexandra von Schwerin, Skarhult Slott
2017: Hallwylska museet
2016: Tina Rodhe, Medeltidsmuseet
2015: Mimmi Mannheimer, Kalmar slott
2014: Per Karsten, Lunds Universitets Historiska Museum
2013: Eivor Jonsson, Sagabiogarfen i Adak
2012: Tage Andersen och Måns Andersen, Gunillaberg
2011: Maria Sidén, Tjolöholms slott

(2019-10-22)