Jubileumsutställningen 1923 grävs ut

Den 20 april sätter arkeologer från Göteborgs universitet spaden i jorden kring Näckrosdammen i Renströmsparken. Syftet med utgrävningen är att leta spår efter den stora jubileumsutställningen som arrangerades 1923.

Jubileumsutställningen 1923 - en arkeologisk utgrävning kring Näckrosdammen

Huvudområdet för utställningen låg kring Götaplatsen och Näckrosdammen. Den största byggnaden – den så kallade Minneshallen, stod där Humanisten finns idag.
Kring Näckrosdammen fanns ett antal byggnader som utgrävningen kommer att fokusera på. Det handlar om Hantverkarnas hus och Idrottens tempel, som bägge låg kring dagens Näckrosdamm (som också anlades i samband med utställningen), mitt emot lekplatsen.

– Dessutom kommer vi att undersöka området för 1923 års barnaktiviteter som fanns bredvid det gamla landeriet på baksidan av Universitetsbiblioteket, säger Anita Synnestvedt, forskare i samtidsarkeologi vid Institutionen för historiska studier.

Jubileumsutställningen 1923 kom att påverka Göteborg på både gott och ont i många år och det Göteborg vi ser idag är fortfarande influerat av utställningen. Götaplatsen, Slottsskogsvallen, Liseberg och Svenska Mässans område är alla platser som fick sin början som evenemangsområden 1923.

Göteborg har sedan 1923 satsat på evenemang som ett signum och det diskuteras och debatteras kring dagens evenemang, som till exempel det pariserhjul som just nu byggs vid Operan. Även jubileumsutställningen skapade diskussioner och under byggandet ägde häftiga protester rum inne på utställningsområdet med skottlossning och stora polisinsatser som följd.

Men utställningen blev en publikframgång med cirka 4 miljoner besökare under de 6 månader evenemanget pågick.

– Vad fyller evenemang för funktion? Vad är ett bra eller ett dåligt evenemang? Genom att titta under grästorvorna för att söka oss tillbaka till 1923 kommer kanske några svar att ges och förhoppningsvis många diskussioner sättas igång, säger Anita Synnestvedt.

(2010-04-18)