Judefientlighet grodde även i Sverige

Hur kunde Förintelsen tillåtas äga rum? När vi söker svaret på frågan kan vi inte blunda för det ”antisemitiska bakgrundsbrus” som präglade stora delar av Europa innan andra världskrigets utbrott. Svensk flyktingpolitik utgjorde inget undantag.

Läs artikeln på Svenska Dagbladet

(2008-08-25)