När Södra Råda gamla kyrka brann ner för sju år sedan försvann ett värdefullt kulturarv. Nu skapas ett nytt. Kyrkan rekonstrueras med medeltida metoder, vilket bidrar till att sprida kulturhistorisk kunskap till både hantverkare och turister. [SvD]

https://www.svd.se/med-yxans-hjalp-byggs-kyrkan-upp-igen