Akademien belönar Christensson och Landen

Svenska Akademien har beslutat tilldela idé- och lärdomshistorikern Jakob Christensson sitt gustavianska stipendium för år 2005. Stipendiebeloppet är 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Jakob Christensson är idé- och lärdomshistoriker, född 1965 och bosatt i Lund. Han blev fil.dr i Lund 1996 och är docent vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Christensson har bl.a. gett ut böckerna Lyckoriket. Studier i svensk upplysning och Landskapet i våra hjärtan. En essä om svenskars naturumgänge och identitetssökande. Förra året var redaktör för Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden.

De senaste årens mottagare av Svenska Akademiens gustavianska stipendium har varit Leif Landen, Elisabeth Mansén, Mikael Alm och Lena Rangström.

Akademiens Zibetska priset ges i år till litteraturvetaren och författaren Leif Landen. Prissumman 40 000 kronor tas ur donationsmedel efter akademiledamoten Christoffer Bogislaus Zibet, död 1808, och ges vartannat år ”åt någon förtjänt vitterhets-idkare”.

Leif Landen är född 1925 och bosatt i Bjärred. Hans senaste bok, en biografi över Gustav III, kom förra året.

(2005-03-10)