Judiskt liv i Stockholm 1775–1875

Bokomslaget

Aronsberg och Kronoberg, Kungsholmens två ålderdomliga och judiska begravningsplatser, är utgångspunkten för denna skildring av det judiska Stockholm. Under 100 år, från slutet av 1700-talet till slutet av 1800-talet, får vi följa såväl den svenska statens inställning till judisk invandring, som många av de invandrade personernas öden.

Vi får läsa om judiska sedvänjor för både levande och döda, och vi får en inblick i konstfulla gravstenstraditioner och i konsten att bevara vilorum som kulturarv.

Gabriel Herdevall, Yvonne Jacobsson och Petr Zupanc (redaktörer):
Gravstenar berättar. Judiskt liv i Stockholm 1775–1875
Stockholmia
Utkom 2018