Den glömda norska armén i Sverige

Bokomslaget

Omkring 20 000 norska flyktingar rekryterades i Sverige under andra världskriget till hemlig militärutbildning. Flera bataljoner – dolda bakom det vilseledande namnet polititroppene – började rustas 1943, bakom ryggen på den svenska samlingsregeringen och militärledningen.

Det krävdes mod, pengar och fräckhet för att mitt under brinnande krig upprätta en hemlig armé på neutral mark. Vid krigsslutet i maj 1945 stod cirka 15 000 norska soldater redo på svenska sidan av gränsen.

Den glömda armén utkom första gången 2005 och denna nyutgåva har ett nytt förord av författaren.

Anders Johansson:
Den glömda armén. Norge–Sverige 1939–1945
Lind & Co
Utkom 2020