K-märkta platser visas på Kulturhusens dag

Upptäck våra K-märkta hus och deras berättelser om Sveriges historia. För nittonde året i rad är det dags för Kulturhusens dag. I år uppmärksammas lagskyddade miljöer och bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefulla. De skyddade miljöerna från Kiruna i norr till Ystad i söder lär oss hur samhället har vuxit fram.

På söndag bjuds allmänheten in till gratis visningar och guidning av drygt 275 platser runt om i landet.

– Människor är intresserade av historia och av sin närmiljö. Utan det lokala intresset och det ideella arbetet skulle många av dessa miljöer inte vara i samma goda skick eller ens finnas kvar, trots lagskyddet. Det bästa skyddet är den omsorg och det ansvar som varje människa tar för sitt kulturarv, säger Inger Liliequist, riksantikvarie.

På söndag kan allmänheten besöka bland annat bruksmiljöer, slott, herrgårdar, järnvägsbroar, mentalsjukhus, pumphus, missionshus och privatbostäder. De lokala programmen arrangeras av privat-personer, föreningar, kommuner, museer med flera.

I Västernorrland visas Lödgö bruk och stadshuset i Sundsvall. I Dalarna kan man besöka nya Porfyrverket i Västäng, Säters Hospital och gruvarbetarbostaden Solgruvestugan. I Värmland visas bland annat Krigsflygfält 16, Brattheden och Uddeholms herrgård. I Stockholm kan man passa på att besöka Tessinska palatsets barockträdgård som vanligtvis är stängd för allmänheten eller Sveriges enda tvätterimuseum i Hagalund.

– Årets tema K-märkt är valt för att visa att det som vi byggnadsminnesmärker och värderar som kulturhistoriskt värdefullt och intressant inte bara är byggnader, vilket säkert många tror. Inte heller behöver det vara vackert för att vara värt att bevaras. Det vi väljer att skydda ska berätta en historia om hur vårt samhälle har vuxit fram och det har inte alltid varit en vacker historia, säger Inger Liliequist, riksantikvarie.

Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör för Kulturhusens dag som äger rum i nästan alla europeiska länder på initiativ av Europarådet. Arrangemanget har cirka 20 miljoner besökare i hela Europa.

(2007-09-06)