10 miljoner fördelas till Kulturarvs-IT

Gamla Riksarkivet innan digitaliseringens tidevarv. Foto: Bengt A Lundberg

Gamla Riksarkivet innan digitaliseringens tidevarv. Foto: Bengt A Lundberg

I år fördelar Riksantikvarieämbetet över tio miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige. Pengarna ska användas för löner till arbetsledare för personer med funktionshinder. Sammanlagt har 22 institutioner beviljats bidrag. Ljungby kommun är ny bidragspartner för Kulturarvs-IT.

– Bidraget till Kulturarvs-IT är avsett för att personer med funktionshinder för att digitalisera det omfattande material museer och andra offentliga institutioner har i sina samlingar. Samtidigt som samlingarna tillgängliggörs skapar det delaktighet och relationer till kulturarvet för deltagarna i verksamheten, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Syftet med bidraget är att öka tillgängligheten till museernas material samtidigt som det skapar arbetstillfällen för människor som normalt står utanför arbetslivet. Arbetsledaren leder grupper på fem till tolv personer som registrerar och digitaliserar museisamlingar och arkivmaterial så att allmänheten kan ta del av materialet på webbplatser eller via databaser.

(2018-03-27)