Kaffets kulturhistoria och kemi

Kaffe och andra koffeindrycker nyttjas av många miljarder människor varje dag. Frågan om dryckernas effekter är därför av största betydelse för vår hälsa och ett hett ämne för såväl forskare som för mytbildare. I boken Kaffeologi tar Bertil Fredholm med sig läsaren på en upptäcktsfärd genom kaffets kulturhistoria, koffeinets kemi och dess effekter på kroppen.

Kaffets kulturella betydelse har skiftat genom åren – från de brittiska kaféernas framväxt och popularitet i akademiska kretsar under 1600-talet till en lång rad svenska försök till totalförbud av kaffe under 1700-talet. I samtidshistorien har de mediala larmen om kaffets hälsovådlighet avlöst varandra.

Skärper kaffet vår tanke- och minnesförmåga? Finns det någon vetenskaplig belagd koppling mellan koffeinintag och ökad oro och ångest? I bokens andra del ligger fokus på vad vi i dag vet om kaffets påverkan på en rad olika hälsotillstånd och sjukdomar. Mot bakgrund av sina dryga fyrtio år som forskare diskuterar Fredholm dessutom hur det går att känna igen vederhäftiga vetenskapliga fakta, vilket ger läsaren verktygen att själv kunna ta ställning vid nästa ”kaffelarm”.

Bertil Fredholm är professor i farmakologi. Han är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien och deltog länge i Karolinska Institutets Nobelkommitté. Kaffeologi är hans första populärvetenskapliga bok.

Bertil Fredholm:
Kaffeologi. Myter och forskning om en älskad dryck
Fri Tanke
Utkom 2021