Östen Undén, Tage Erlander och det kalla kriget

Östen Undén var socialdemokratisk utrikesminister i sjutton år, 1945–1962. I sexton av dessa samarbetade han med Tage ­Erlander, som var statsminister 1946–1969. Det är sannolikt unikt att två ministrar så länge tillsammans utformat ett lands utrikespolitik.

Den femton år äldre juristprofessorn Undén och hans ”elev”, ­yrkespolitikern Erlander var båda värmlänningar och hade studerat i Lund. Deras världsbilder var ganska olika men de samsades ändå i allmänhet väl om utrikespolitiken.

Tage Erlanders värld framträder tydligt i hans omfattande dagböcker. Men vem var egentligen Östen Undén? Trots att han avled för nära femtio år sedan ses han, främst inom det egna partiet, som något av ett utrikespolitiskt orakel.

I sin bok vill Mats Bergquist visa att utrikesministerns roll sannolikt var mindre än många trott och statsministerns större. Flera centrala utrikespolitiska problemkomplex kom mestadels att hanteras av Erlander, vilket dock inte tycks ha stört hans utrikesminister.

Mats Bergquist har varit ambassadör i Tel Aviv, ­Helsingfors och London. Han är docent i stats­vetenskap i Lund och författare till ett halvt dussin böcker och ett stort antal uppsatser och artiklar om svensk och ­internationell politik.

Mats Bergquist:
Östen Undén, Tage Erlander och det kalla kriget
Santérus Förlag
Utkom 2023