Kampen för Hvita Korset förlorad

Hvita Korset, Foto: Älmhults kommun

Foto: Älmhults kommun

Det gamla barnbördshuset Hvita Korset i Älmhult kommer med största sannolikt att rivas. Älmhults kommun vill riva Hvita Korset och länsstyrelsen har nu sagt nej till byggnadsminnesförklaring.

Hvita Korset består av flera sammansatta byggnader från olika tidsperioder. Det var från 1920-tal ett barnbördshus, barnhem och utbildningsinstitution. Här föddes bland andra Ingvar Kamprad. När verksamheten lades ner under 1940-tal omarbetades anläggningen till en konfektionsfabrik.

Kulturparken Småland har i en antikvarisk förundersökning slagit fast att byggnaderna besitter höga socialhistoriska värden som är tätt förknippade med Älmhults historia och identitet: ”De byggnader som finns kvar har, trots ombyggnationer, en speciell utformning och utgör ett lokalt landmärke.”

I februari i år fick Länsstyrelsen Kronoberg in en ansökan om att byggnadsminnesförklara Hvita Korset och i förra veckan kom beskedet att det inte blir någon byggnadsminnesförklaring. Länsstyrelsen anser att byggnaderna har förändrats så mycket genom åren att de i dag ”inte kan tillskrivas ett sådant synnerligen högt kulturhistoriskt värde som krävs för en byggnadsminnesförklaring”.

Älmhults kommun köpte anläggningen 2015 och har tidigare beviljat rivningslov för att kunna bygga bostäder på platsen.

(2022-07-31)