Swedbanks arkiv är Årets arkiv

Swedbank Document Management har utsetts till Årets arkiv 2015. ”Swedbanks arkiv har de senaste åren utveckats från en traditionell arkivfunktion med fokus på det historiska arkivet till att bli en viktig resurs för hela banken”, heter det i motiveringen.

Utmärkelsen delades ut på Arkivforum i Stockholm tidigare i veckan. De övriga nominerade var Landstingsarkivet i Västernorrland och Vallentuna kommun.

Swedbank Document Management vid prisutdelningen. Foto: Arkivforum

Juryns motivering:
”Swedbanks arkiv har de senaste åren utvecklats från en traditionell arkivfunktion med fokus på det historiska arkivet till att bli en viktig resurs för hela banken. Arkivet ansvarar för hela informationsförvaltningsprocessen från informationsplanering, dokumentstyrning till datahantering och e-arkivering. Arkivet arbetar med olika format, allt från konventionellt papper till elektroniska dokument, däremellan scanning, ljudfiler och video. Banken tar dessutom sitt samhällsansvar genom att bevara, vårda och tillgängliggöra sin historia. Ett arkiv som visar sin egen historia och som samtidigt är en viktig källa för det lokala samhällets ekonomiska historia.”

Utmärkelsen Årets arkiv delas ut årligen sedan 2008 av DIK – akademikerfacket för kultur och kommunikation i samarbete med Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Föreningen för arkiv och informationsförvaltning.

Jury har bestått av ordföranden Anna Steen, tf förbundsdirektör DIK, Björn Jordell, riksarkivarie, Tomas Lidman, fd riksarkivarie, Anastasia Pettersson, ordförande Näringslivets Arkivråd, Gunilla C Carlsson, vice ordförande Kulturutskottet, Lars Lundqvist, vice ordförande Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, Maja Hagerman, journalist och författare samt Niko Fastman, projektledare Årets Arkiv.

Årets arkiv
2014: Arkivcentrum i Dalarna
2013: Folkrörelsearkivet i Västerbotten
2012: Dokument- och arkivservice Ringhals
2011: Göteborgs stadsbyggnadsarkiv
2010: Stockholms läns landstings arkiv och biobankscentrum
2009: Arkivcentrum i Örebro
2008: Eskilstuna stadsarkiv