Kanoner och krut i Åkers bergslag

Åkers bergslag sträcker sig genom tre av Sörmlands nio kommuner: Strängnäs, Gnesta och Flen. Under markytan döljer sig naturresurserna järnmalm och kalk – viktiga faktorer för Sveriges utveckling som stormakt, industrination och exportör av kanoner och valsar med världsrykte. I Åkers bergslag ligger bland andra Skottvångs gruva, som försörjde Åkers Styckebruk med malm.

Den nya boken om Åkers bergslag bjuder på en historisk utflykt i både kulturlandskapet och i Åkers Styckebruks arkiv. Här berättas om styckebruket och krutbruket, som med rötter tillbaka i 1500-talet satt sin prägel på bygden. Här berättas om människorna som genom hårt arbete utvunnit malm och kalk för järnframställning och genom fördämningsvallar och kanaler tagit vara på vattnet som kraftkälla.

Bokens författare tar med läsarna genom Åkers skogar, till vattenfyllda gruvhål, längs nedlagda banvallar, till resterna av sedan länge slocknade kolmilor och raserade masugnar. Med utgångspunkt i skriftliga källor, gamla kartor och hembygdsföreningens rika fotodokumentation skildras områdets bebyggelse – alltifrån de äldsta smedsboställena och bruksherrgården fram till 1950-talets brukssamhälle.

Johan Knutsson är fil.dr i konstvetenskap och professor i möbelkultur vid Linköpings universitet och Nordiska museet. Eva Sundström arbetade under många år med industrihistoria på Sörmlands museum. Henrik Elmberg har varit ordförande för kulturnämnden i Strängnäs och ordförande i Åkers Bergslags AB. Pehr Bengtsson var varit ordförande i Åkers hembygdsförening och ansvarar för hembygdsföreningens räkning för Åkers Bruksarkiv.

Johan Knutsson, Eva Sundström, Henrik Elmberg och Pehr Bengtsson:
Åkers bergslag – kanoner och krut. Malmen, vattnet, skogen och människorna vid bruken
Sörmlands museums förlag
Utkom 2024