Morddramat i Falun 1815

Fredrique Cronhielm af Flosta var en ung adelskvinna som trotsade det tidiga 1800-talets strikta moral. Hon förälskade sig i en man av folket och skandaliserade sin familj genom att föda en utomäktenskaplig son. Skuldsatt och utstött från societeten fann hon en välkommen räddningsplanka i form av en galant främling. Fredrique sveptes med av ryttmästare von Eisenbergs intensiva uppvaktning och snart blev hon hans hustru. Men hennes nyblivne make visade sig ha oanade sidor såväl som ett dunkelt förflutet. Fredrique och hennes lille son drogs in i en nedåtgående spiral som obönhörligt ledde mot avgrunden.

Grevinnan Fredriques och sonen Augusts tragiska öden skildras här med utgångspunkt från samtida brev, kyrkböcker, rättsprotokoll och andra dokument. Via historien om ett enskilt rättsfall växer bilden av dåtidens samhälle och tankegångar fram. Här finns aktörer som Faluns landshövding Hans Järta en av 1809 års män och Fredriques förmyndare, den frisinnade sjömilitären Axel Klinckowström. Men det är framförallt kvinnor som står i fokus: Fredriques och hennes systrars olycksöden illustrerar tydligt kvinnors starkt begränsade rättigheter under en epok som endast ligger 200 år bakåt i tiden.

Anna-Lena Berg har en bakgrund som veterinär och forskare i patologi. Hon har tidigare utkommit med Jacquette Gyldenstolpe. Romantik och tragik i skuggan av tronen och Grand tour. En svensk students möte med franska revolutionen.

Anna-Lena Berg:
Grevinnan Fredrique. Morddramat i Falun 1815
Whip Media
Utkom 2024