Kärnkraft som kulturarv

Kontrollrummet i Ågestaverket. Foto: Anna Gerdén

Kontrollrummet i Ågestaverket. Foto: Anna Gerdén

Sedan 2020 pågår rivningen av kärnkraftverket Ågesta strax utanför Stockholmsförorten Farsta – trots dess höga kulturhistoriska värde. Tekniska museet har dokumenterat och samlat in berättelser och föremål som nu blir tillgängligt för allmänheten som utställning, dokumentärfilm och podcast.

Sverige var ett av de första länderna i världen att satsa på den nya teknologin när atomåldern startade i mitten av 1940-talet. Det började med upptäckten att Sverige hade stora mängder uran som skulle kunna användas som kärnbränsle. Staten liksom industrin var uppfyllda av visionen om ett välfärdssamhälle drivet av atomenergi och ganska snart stod kärnkraften för nästan hälften av elproduktionen i Sverige.

År 1954 startade den första svenska kärnreaktorn R1 vid Kungliga Tekniska Högskolan och det planerades för nya anläggningar för forskning och energiproduktion. Tio år senare öppnade det första kommersiella kärnkraftverket nära Farsta och var i drift till 1974. Sedan dess har Ågestaverket varit stängt och kärnkraftverket har föreslagits bli såväl museum som statligt byggnadsminne.

– Vi vill ta ett nytt grepp i dokumentationsarbetet där föremål och fotografier från platsen förstärks med intervjuer och inspelade ljudmiljöer som resulterat i både utställning, en dokumentärfilm, en serie poddavsnitt och en upplevelse av rumsklang, berättar Magdalena Tafvelin Heldner, intendent på Tekniska museet.

På museet kommer besökare nu att kunna se delar av dokumentationen. Här finns det stora kontrollbordet, strålskyddsutrustning, modeller och ritningar av Ågesta och berättelser från personer som byggde och arbetade i verket samt dokumentärfilmen Ågesta – A Ripple in Time. Här finns också en spaning på i framtidens kärnkraftsteknik.

Utställningen, som fått namnet Salong Energi – Ågesta Kraftverk, blir samtidigt en plats för samtal och debatt i Tekniska museets nya programserie ”Talbar”. Vid det första tillfället den 16 mars premiärvisades dokumentären och det talades om energi och kulturarv.

Inom kort släpps även podden med tre halvtimmeslånga avsnitt som producerats i samarbete med Intellecta.

(2023-03-19)