Möten och avsked tema för Kulturhusens dag

Vad har ett värdshus, en järnvägsstation och en kaj gemensamt? Jo, de är alla platser med färgstarka berättelser om människors möten och avsked. Den 10 september är det dags för årets Kulturhusens dag som har temat Möten och avsked. Temat är i år gemensamt för de nordiska länderna och Riksantikvarieämbetet går nu ut med en inbjudan till alla som vill medverka.

– Det finns ofta spännande berättelser kring platser där människor möts och skiljs åt. Det kan handla både om glädje och förväntan eller om sorg och saknad, säger Pia Hedenstedt, projektledare för Kulturhusens dag.

Med årets tema om platser för ankomst och avfärd riktar Riksantikvarieämbetet strålkastarna mot de stora knutpunkterna. Buss- och järnvägsstationer, färjeterminaler och flygplatser är exempel på platser som berättar om framtidstro och storslagna visioner, såväl politiska, ekonomiska som sociala. Men även de mindre mötesplatserna har sin plats på årets Kulturhusens dag. Det är spårvagnshållplatserna, värdshusen och de sömniga ändstationerna som speglar människors vardag, deras arbete och fritid.

– Alla dessa platser, både de stora och de små, ger oss en värdefull bild av hur vårt samhälle vuxit fram. Därför är de en viktig del av vårt kulturarv, säger Pia Hedenstedt.

Kulturhusens dag är ett europeiskt arrangemang där nästan femtio länder deltar årligen. Sedan 1988 har Riksantikvarieämbetet hållit i det svenska arrangemanget. Syftet är att visa upp kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer för att väcka intresse och sprida kunskap om dem. I år har Nordiska Ministerrådet finansierat ett samarbete kring Kulturhusens dag mellan Estland, Finland, Island, Norge och Sverige. Syftet med ett gemensamt tema är att öka förståelsen för likheter och olikheter i de nordiska ländernas kulturarv.

Riksantikvarieämbetet bjuder nu in alla som vill vara med den 10 september och visa en plats för allmänheten, ordna utställningar eller andra aktiviteter på temat.

(2006-04-09)