Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare

År 1889 öppnade Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare – sin mottagning i Stockholms Klarakvarter. Med sin inriktning mot kvinnomedicin blev den en stor framgång och kvinnor trängdes i hennes väntrum. Här såg hon reglementeringens och prostitutionens avigsidor och de veneriska sjukdomarnas plågsamma följder. Hennes patienter tillhörde också de bättre bemedlade, bland vilka dessa sjukdomar var onämnbara. Hon tog till pennan, skrev och föreläste – och blev även som debattör en förgrundsgestalt med fokus på sexualupplysning och kvinnors rättigheter.

Karolina Widerström tillhörde den första generationen kvinnor som kunde använda sin nyvunna myndighet, utbilda sig och agera i offentligheten. De var inte fler än att de umgicks i samma kretsar och många bodde i Stockholm. Trots olikheter utvecklade de gemensamma intressen för utbildningsfrågor, socialmedicin, rösträtt och politik. Tillsammans med sin livskamrat Maria Aspman, lärare, rektor och folkbildare, engagerade hon sig också i barns hälsa och vård.

I En Qvinna läkare! ges en unik inblick i Karolina Widerströms liv, arbete, relationer och roll i samhällsdebatten. Fram växer bilden av en pionjär i modern kvinnohistoria.

De medverkande författarna är Beatrice Christensen Sköld, filosofie doktor i pedagogikhistoria, Christina Florin, professor emerita i kvinnohistoria, Lena Hammarberg, filosofie doktor i pedagogik, Ann-Katrin Hatje, professor emerita i historia, Gunnel Svedberg, medicine doktor i psykiatrihistoria, och Lisa Öberg, docent i historia.

Eva Blomberg (redaktör):
En Qvinna läkare! Doktor Karolina Widerström
Appell Förlag
Utkom 2021

Nominerad till Årets bok om svensk historia.