Lundensare under 400 år

Bortom alla stora forskare och deras viktiga upptäckter, bortom alla kända författare, folkkära underhållare, framträdande politiker eller kändisar på annat sätt, så har Lunds universitet genom århundradena huserat ett otal akademiska lärare och studenter som i dag är mer eller mindre bortglömda trots att de och deras liv ofta är nog så fascinerande.

I boken Lundensare lyfter lundaprofilen Fredrik Tersmeden fram en handfull sådana människoöden – från universitetets äldsta tid till 1900-talets första hälft. Här återfinner vi den unge friherren som blev rektor redan som student och senare inledde en affär med den engelske kungens älskarinna. Här samsas teologiprofessorn med den märkliga skäggväxten och den ryktbara hustrun med den skeppsbrutne sjöofficeren som skrev landets första avhandling på svenska.

Vi möter den judiske docenten som kanske inspirerade en av Tegnérs dikter, liksom garvarsonen från Karlskrona som ansågs lärd nog för att bli professor i samtliga fakulteter, men alltid snubblade på målsnöret till de högre tjänsterna. Här finns den i historieskrivningen länge borttappade första studentskan i Lund, här finns den blivande historikern som återupptäckte en utdöd växtart, här finns filmpionjären som aldrig riktigt slutade att vara student, och här finns den kavata läkardottern som blev den första kvinnan att ställa sig på en spexscen i såväl Lund som Stockholm.

Många av bokens karaktärer har aldrig tidigare fått sina liv skildrade i bokform, och vissa av historierna som författaren presenterar är sådana som i decennier legat undangömda och bortglömda i arkiven. I elva kronologiskt ordnade kapitel låter författaren oss möta en rad individuella människoöden, men belyser samtidigt, genom dessa personer, olika aspekter av akademiskt liv i Lunds universitet likaväl som av svensk och internationell kulturhistoria i allmänhet.

Fredrik Tersmeden:
Lundensare. Universitetsöden under fyra århundraden
Historiska Media
Utkom 2018