Insektsnyckel kan rädda museer från omfattande skador

Insektsnyckeln. Foto: Carola Häggström

Foto: Carola Häggström

Nu finns en insektsnyckel som kan hjälpa museer och andra fastighetsägare att snabbt identifiera några av de vanligast förekommande skadeinsekterna i Sverige.

Många har roliga namn som fjällborstsvansar, klokrypare, tjuvbaggar och ängrar, men är mindre roliga att upptäcka i en samling eller byggnad. Skadeinsekter kan orsaka omfattande skador på samlingar, arkiv och byggnader om de inte upptäcks i tid. För att underlätta detta har Riksantikvarieämbetet och PRE-MAL, de svenska museernas, bibliotekens och arkivens skadedjursgrupp, i samarbete med Svensk Byggtjänst tagit fram ”Insektsnyckeln – våra vanligaste skadeinsekter” som är lätt att bära med sig.

Den består av en samling kort sammanbundna med en karbinhake och ett förstoringsglas. På varje kort finns en bild och kort information om en insekt, totalt 41 vanliga insekter. På baksidan finns en QR-kod till raa.se/insektsnyckeln där det finns fördjupad information för varje insekt med tips om hur angrepp kan förebyggas och åtgärder om skadan redan är skedd.

– Insektnyckeln är ett smidigt verktyg att ta med till magasinet för att snabbt kunna avgöra om det handlar om några av de vanligaste skadeinsekterna, säger Niklas Apelqvist, som arbetar som Entomolog på Naturhistoriska riksmuseet och har varit med och tagit fram verktyget.

I dag arbetar museer med en restriktiv och reglerad användning av många kemiska bekämpningsmedel och dessa behöver ersättas med mer miljövänligare metoder och förebyggande arbete. I museivärlden är detta av särskild vikt då användandet av kemiska bekämpningsmedel innebär hälsorisker för personal och besökare, men även kan vara skadligt för föremålen.

– Att via Insektsnyckeln få hjälp med förebyggande åtgärder och att tidigt identifiera ett skadeangrepp är en vinst för både samlingarna och miljön, säger Carola Häggström, utredare vid Riksantikvarieämbetet som arbetar med samlingsförvaltning.

– Fastighetsägare som vill skydda och vårda sina byggnader har nytta av att snabbt kunna identifiera skadeinsekter, säger Helen Strandgren, förlagschef på Svensk Byggtjänst.

”Insektsnyckeln är i första hand framtagen för kulturarvssektorn och bygg- och fastighetsbranschen men kan förstås användas av alla. På våra webbsidor om riskhantering och förebyggande arbete mot skadedjur och mögel finns nu Insektnyckeln med de nya faktasidorna, och med en sida där alla insekterna är listade både i bokstavsordning och i systematisk ordning efter typ av insekt”, skriver Riksantikvarieämbetet.

(2021-12-12)