Kata gård i Varnhem grävs ut

Kata gård har uppförts som ett arkeologiskt skydd över ett av Sveriges äldsta kyrkorum. Foto: Västergötlands museum

Det nybyggda skyddet över den utgrävda gårdskyrkan i Varnhem. Foto: Västergötlands museum

Nu fortsätter utgrävningarna på Kata gård i Varnhem. Den här gången är det ett vikingatida långhus där Kata själv tros ha bott som ska undersökas. På höjden bakom Varnhems klosterruin har arkeologer grävt fram ruinen efter en av Sveriges äldsta kyrkor, byggd redan på vikingatiden som en privat gårdskyrka. Runt ruinen finns en stor gravplats där de äldsta kristna gravarna har visat sig vara från 900-talet.

Nu sätter arkeologerna återigen spaden i jorden på denna spännande plats och nya fynd kommer att plockas upp ur jorden. Utgrävningarna görs av Västergötlands museum och Göteborgs universitet. Ett 30-tal arkeologistudenter på sommarkursen Publik arkeologi kommer under två veckor att delta i arbetet.

– Varnhem erbjuder en spännande arkeologi och är med sina tusentals besökare i veckan en utmärkt plats för att träna studenterna i att kommunicera arkeologiska resultat, säger Tony Axelsson, arkeolog vid Göteborgs universitet.

Vid utgrävningar sommaren 2015 påträffades spår av ett vikingatida långhus och nu vill arkeologerna ta reda på mer om detta hus. Spåren i jorden vittnar om att gården huserat en mäktig familj med kontakter över hela Europa. Tack vare en runristad gravsten känner vi till namnen på några av dessa personer – Kata, hennes man Kättil och brodern Torgils.

– Målet med sommarens undersökning är framförallt att få fram hela husgrunden så att vi kan se vilken typ av hus det var som låg här och när det användes. Vi har ju hittills mest forskat kring kyrkobyggnaden och gravplatsen, men nu vill vi veta mer om vardagslivet på den stora gården i Varnhem, säger Maria Vretemark på Västergötlands museum.

I maj 2017 öppnade denna nya besöksanläggning som fått namnet Kata gård efter kvinnan som härskade här för 1 000 år sedan. Utgrävningarna pågår 26 juni – 7 juli. Varje vardag klockan 13 är det guidade turer.

(2017-06-26)