KB och Statens ljud- och bildarkiv går samman

Regeringen har uppdragit åt Kungl. biblioteket (KB) att förbereda en sammanslagning med Statens ljud- och bildarkiv (SLBA). Sammanslagningen är tänkt att ske den 1 januari 2009.

KB och SLBA har uppdrag som ligger nära varandra och står inför stora utmaningar, inte minst på det tekniska området. Den nya tekniken har förändrat förutsättningarna på medieområdet och uppbyggandet av ett digitalt arkiv/bibliotek kräver stora investeringar och utvecklingsinsatser. De båda myndigheterna är positiva till ett samgående.

– Kungl. biblioteket och SLBA är skattkammare med fantastiskt mycket material, inte minst för dagens och morgondagens forskare. Vi har ett ansvar mot kommande generationer att bevara kunskap om vårt förflutna men också öka förståelsen av vår tids samhälle. Jag är övertygad om att KB och SLBA i en gemensam organisation får bättre förutsättningar att klara sitt uppdrag i den nya digitala världen, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

– Det känns som en naturlig utveckling då våra material under de senaste decennierna närmat sig varandra. Omvärlden har förändrats och då måste organisationen anpassas till det. Ett bra exempel är tidningar. En tidning kan idag vara både pappersupplagor, webb, radio och TV. För forskarna kommer det att innebära bättre tillgång och en samlad ingång till materialet, kommenterar riksbibliotekarie Gunnar Sahlin.

(2008-04-16)