Den mänskliga resan

Naturhistoriska riksmuseet
Ny permanent utställning

Naturhistoriska riksmuseet har öppnat en ny utställning, som heter Den mänskliga resan. Den handlar om människans utveckling från begynnelsen för 7 miljoner år sedan och dess koppling till klimat- och miljöförändringar under samma period. Dessutom visas nedslag i däggdjurens historia sedan dinosaurierna dog ut för 65 miljoner år sedan. I utställningen får besökarna möta 10 verklighetstrogna rekonstruktioner av 7 människoarter. Det är världens mest omfattande samling av mänskliga rekonstruktioner. Utställningen öppnade i februari och är en permanent utställning.

Neanderthalare och Cro-magnonmannen

Neanderthalare och Cro-magnonmannen. Foto: Staffan Waerndt.

– Vi har skapat en utställning i världsklass där besökarna får ett verkligt möte med förhistoriska människor, som ser levande ut och en utställning som ligger väldigt nära forskningsfronten inom detta område, säger Lars Werdelin, paleontolog, förste intendent och vetenskapligt ansvarig för utställningen.

Den mänskliga resan består av ett huvudspår och två sidospår. Huvudspåret baseras på hur människan har levt och sett ut under olika tidsperioder. Där får besökarna se och lära sig om hur olika människoarter har levt parallellt med varandra och med våra närmaste släktingar, schimpanser och gorillor.

– När besökarna vandrar längs utställningens huvudspår får de en verklighetstrogen och kunskapsrik resa genom 7 miljoner år av utveckling och anpassning till olika klimat- och miljöförändringar. Där visas olika utvecklingsskeden, som har lett fram till att vi är och ser ut som vi gör idag, säger Christina Ritzl, projektledare för utställningen.

Mammuten, urelefanten och minielefanten

Mammuten, urelefanten och minielefanten. Foto: Staffan Waerndt.

I det första av utställningens två sidospår görs några nedslag i däggdjurens utveckling. Där visas det populära mammutskelettet och urelefanten, som var stor som en gris och såg ut som en flodhäst, samt apornas utveckling och släktträd.

I det andra spåret möter besökarna världens största rovfågel, Diatryma, och världens första häst, Eohippus, som inte var större än en liten hund. Här får besökarna lära sig om hur jordens klimat och miljö har förändrats, samt hur det har påverkat utvecklingen av vår egen art och av andra däggdjur.

Utställningens mänskliga rekonstruktioner har skapats av den världsledande franska skulptören, Elisabeth Daynès.

Den mänskliga resan är kunskapsmässigt en fortsättning på utställningen 4 ½ miljarder år, som handlar om jordens och livets historia samt om dinosauriernas utveckling och liv.