Kensingtonstenen visas i Sverige för första gången

Kensingtonstenen är en del av en vikingamytologi som lever i det nutida USA. Stenen påträffades 1898 i Kensington i delstaten Minnesota, USA, och är enligt inskriften från 1362. Omedelbart kom dess äkthet att starkt ifrågasättas. Vare sig den är äkta eller falsk har stenen fått betydelse för de skandinaviskamerikanska immigranternas identitet. Nu kommer Kensingtonstenen för första gången till Sverige och den 23 oktober öppnar utställningen Kensingtonstenens gåta på Historiska museet
i Stockholm.

Lösningen på Kensingtonstenens gåta har sökts i över hundra år. Är stenens runor ristade av långväga nordbor år 1362 eller är det en förfalskning från 1800-talet? Tolkningarna bryts mot varandra i en diskussion om äkthet och förfalskning samt om de olika möjliga förklaringar som kan finnas. En sak är dock säker, Kensingtonstenen har förbryllat och intresserat många människor i mer än ett sekel.

I samband med stenens ankomst till Historiska museet genomförs en runologisk undersökning av professor Henrik Williams tillsammans med andra experter. Även en förberedande geologisk undersökning kommer att göras ledd av Riksantikvarieämbetets Runo Löfvendahl.

(2003-10-19)