Hotet mot Historiska museet i Lund undanröjt

Lunds universitets rektor Göran Bexell har tillsatt en ny styrelse för Historiska museet. Ny ordförande blir docent Stig Persson, kardiolog och välkänd profil både inom och utom det akademiska Lund.

Stig Persson har varit verksamhetschef på Kardiologen, Universitetssjukhuset MAS. Han har dessutom haft många uppdrag; han har bland annat varit ordförande för Akademiska Föreningen i Lund och för Lunds Studentsångförening. Han ser entusiastiskt på uppdraget att bli högste ansvarig för Historiska museet i Lund.

– Nedläggningshotet som tidigare vilade över museet är bortsopat och nu väntar en rad spännande uppgifter, säger han.

Förutom Sig Persson har rektor Göran Bexell utsett följande ledamöter i den nya styrelsen: professor Lars Larsson, programchef Lena Larsén, fd rektor Carl Johan Wassholm och universitetslektor Hanne Sanders. Ytterligare en ledamot ska utses senare. Lunds universitets studentkårer har utsett Ulf Bingsgård. En forskarstuderande kommer att utses senare.

Historiska museet i Lund grundades 1805 och är Sveriges näst största arkeologiska museum. Från januari 2003 är museet en självständig enhet direkt under Lunds universitets rektorsämbete.

(2003-10-19)