Kläder, ekonomi och politik i Virestad socken 1750–1850

När etnologerna under första halvan av 1900-talet kartlade Sveriges allmogekultur sökte de efter den riktigt uråldriga kulturen. Denna kunde finnas i områden som varit isolerade vilket lett till att kulturen där stått stilla. Områdena kom att kallas reliktområden.

I avhandlingen Traditionella nyheter undersöks Virestads socken i södra Småland, del i ett så kallat reliktområde, mellan 1750 och 1850. Genom att analysera agerandet på sockenstämman, församlingens brev till kungen, bevarade kläder och bouppteckningar kan Martina Böök presentera nya perspektiv på sambanden mellan ekonomisk, social och politisk utveckling och kulturell kontinuitet och förändring.

Centralt för undersökningen är bouppteckningar som ger en unik möjlighet att följa den enskilde individens klädval, från textila till klädekonomiska beslut. Det visar sig att ålderdomliga kläder mycket väl gick att förena med livaktig politisk kultur och ekonomi. De traditionella kläderna kan i själva verket ha gett en stabilitet lokalt vilket gav befolkningen en större flexibilitet, som att öppet visa oenighet på sockenstämman.

Martina Böök:
Traditionella nyheter. Kläder, ekonomi och politik i Virestad socken 1750–1850
Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitetet
Disputation: 8 december 2023