Kön, makt och relationer 1600–2020

För att förstå vår samtid måste vi studera hur förändring och seghet samverkat genom historien. Antologin Järn i elden innehåller texter som på olika sätt tar upp denna tematik, särskilt vad gäller kön, makt och olika typer av relationer. Artiklarna är indelade i tre sektioner – civilt och militärt, genus och resurser, samt hushåll och relationer – och sträcker sig kronologiskt över 400 års historia. Här diskuteras ämnen som knektutskrivningar, fyrvaktarfamiljer, hushållskonflikter, musikliv, statyresande, beskattningssystem, sjukförsäkringar, arvsrätt, säkerhetshot och livsberättelser.

Boken är en festskrift till Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet, och författarna är alla tidigare eller nuvarande doktorander till henne.

Sari Nauman & Martin Dackling (redaktörer):
Järn i elden. Kön, makt och relationer 1600–2020
Makadam förlag
Utkom 2020