Konferens om hembygdsarkeologi och turism

För att samla arkeologiintresserade inom hembygdsrörelsen arrangerar Sveriges Hembygdsförbund en konferens med arkeologi och turism som tema i Eskilstuna den 4-5 oktober i år.

Tanken med konferensen är att med Eskilstunatrakten som exempel diskutera vad hembygdsföreningar kan göra när det gäller fornvård, dokumentation av fornlämningar, fornlämningar som turistobjekt och mycket mera.

Konferensen kommer att följas upp av en arkeologimässa nästa år, där hembygdsföreningar runtom i landet får möjlighet att visa upp sina aktiviteter inom området arkeologi.

Initiativtagare är Sveriges Hembygdsförbunds nybildade arkeologigrupp, som arrangerar konferensen i samarbete med Lokalhistoriska Sällskapet i norra Södermanland och Södermanlands hembygdsförbund.

(2003-05-12)