Utbildningspris till hällristningsprojekt

Tanumskolan i Tanum och Furulundsskolan i Sölvesborg har tilldelats Utbildningsakademins stora pris år 2001. Tanumskolan får priset för projektet Världens bilder – ett samarbetsprojekt mellan skolan i Tanum, Vitlycke museum och Riksantikvarieämbetet.

Eleverna vid Tanumskolan har med stort intresse och engagemang studerat och utforskat hällristningar, vilka uppförts på UNESCO:s världsarvslista. De har i samband med Vitlycke museum utarbetat läromedel om bronsåldern och på så vis integrerat ämnen som i historia, geografi, bild etc. De har också medverkat vid studiedagar på andra skolor och kulturdagar och vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg. På uppdrag av Riksantikvarieämbetet har skolan adopterat hällristningarna och därmed för all framtid åtagit sig att vårda och tillse hällarna.

– Genom projektet Världens bilder har Tanumskolan lyckats skapa ett engagemang för hembygden och kulturarvet inte bara bland eleverna på den egna skolan utan på andra skolor i kommunen och regionen. Olika ämnen har integrerats och eleverna har lärt sig samarbeta, att framträda och ta ansvar. Projektet är ett utmärkt exempel på en skola som öppnar sig mot omvärlden i perspektivet av livslångt lärande, kommenterar Utbildningsakademins sekreterare Sven Salin projektet Världens bilder.

Ekopilotprojektet i Furulundskolan, en gymnasieskola i Sölvesborg, får andra hälften av akademins pris för sitt konsekventa och långsiktiga arbete med att utveckla helhetssyn och livslångt lärande. I projektet integreras samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. Utbildningsakademin, som delar ut priset, bildades på initiativ av Lärarnas Riksförbund 1995 som ett fritt forum för utbyte av tankar kring kunskapens betydelse för individer och samhälle.

(2001-02-07)