Arturpriset till Bengt af Klintberg

Föreningen Nordiska museets och Skansens Vänner har för tredje gången delat ut Arturpriset. Priset på 50 000 kronor går i år till folklivsforskaren Bengt af Klintberg.

Arturpriset, som är uppkallat efter Artur Hazelius, Nordiska museet och Skansens grundare, tilldelas personer som under det senaste året eller under en följd av år gjort särskilda insatser för att främja svensk folkkultur.

Bengt af Klintberg får priset ”för sitt outtröttliga utforskande av vårt gemensamma förflutna och för sin förmåga att popularisera det folkloristiska materialet på ett sådant sätt att fler än tidigare blivit medvetna om den muntliga traditionens betydelse.”

– Vännernas pris tar jag som ett tecken på att Vänföreningen inser den muntliga traditionens betydelse. Artur Hazelius, som de flesta förbinder med insamlandet av föremål, gjorde också mycket för att bevara och sprida kunskap om våra sagor, visor och sedvänjor. Tolv års arbete med radioprogrammet Folkminnen har lärt mig att den levande folktraditionen är en skatt som är viktig för många människor, säger Bengt af Klintberg.

Bengt af Klintberg förbinds framför allt med vår tids vandringssägner som han har gett ut och kommenterat i böckerna Råttan i Pizzan och Den stulna njuren. Som folklivsforskare har han också gett ut ett standardarbete om äldre sägner, Svenska folksägner samt flera andra böcker som bygger på folkminnesmaterial hämtat från arkiven eller insamlat via upprop i radio och tidningar.

(2003-05-13)