Konsulaten i Göteborg och Västsverige

Göteborg är en internationell handels- och mötesplats. I boken Hela världen är på plats beskrivs staden Göteborgs historiska och ekonomiska utveckling ur ett unikt perspektiv. Färgstarka konsuler har genom alla tider starkt bidragit till utvecklingen av stadens affärsliv. Flera av dessa har också haft en stor betydelse när det gäller såväl export som import. Boken ger upplysningar om denna krets av utvalda personer.

Initiativet till boken har tagits av Konsulära Kåren i Västsverige, som låtit Ulf Andersson ta fram namn på samtliga konsuler och konsulat från stadens tidiga år fram till våra dagar. Det är första gången ett sådant dokument sammanställts och nu presenteras. Lars O. Carlsson beskriver på den internationella handelsstadens utveckling och presenterar kåserande porträtt över några utvalda konsuler.

Fakta varvas med anekdoter om exempelvis Karin Boyes farfar, som var Preussens konsul, om William Widgery Thomas Jr, som var en sann Sverigevän från Amerika, om konsul Jonas Alströmer, som introducerade potatisen i Sverige och hur en av Frankrikes första konsuler i Göteborg, J. A. Fournier, aktivt bidrog till att Jean Baptiste Bernadotte valdes till svensk tronföljare.

Boken, som nu ges ut i en andra upplaga, utkom 2010 med titeln Hela världen är på plats. Konsulaten i Göteborg.

Lars O. Carlsson är författare och har utkommit med en rad böcker om Göteborg, senast Göteborgs stads namnberedning 1919–2019. Ulf Andersson är förste arkivarie på Landsarkivet i Göteborg.

Lars O. Carlsson & Ulf Andersson:
Hela världen är på plats. Konsulaten i Göteborg och Västsverige
Konsulära Kåren i Västsverige
Utkom 2020