Politik har i alla tider utspelats på olika typer av platser, från de politiska sammanträdesrummen till galgbacken utanför byn. Vilken betydelse hade rummet eller platsen för politikens utformning under förmodern tid, och vad ansågs vara en politisk handling? Utifrån ett rumsligt perspektiv och med en vidare syn på politik går det att förklara konflikter som annars inte skulle betraktas som politiska.

I Politiska rum undersöker en grupp historiker platser och områden där konflikter utspelades mellan överhet och undersåtar under den förmoderna perioden. Texterna handlar om politik, hur politiken formade platserna och hur rum och plats i sin tur påverkade politiken. I bokens olika bidrag är rummet inte enbart den scen där politiken utspelades.

De tolv författarna diskuterar också hur rumsliga villkor har påverkat politiken, samt hur människors rörelser och handlingar bidragit till att särskilda platser och rum blivit politiskt laddade.

Magnus Linnarsson är fil.dr i historia och verksam vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Mats Hallenberg är fil.dr i historia och arbetar som lärare och forskare vid Historiska institutionen på Stockholms universitet.

Magnus Linnarsson & Mats Hallenberg (red.):
Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850
Nordic Academic Press
Utkom 2014