Den stora skogsbranden i Västmanland har lett till att fornlämningar kommit i dagen. Nu syns lämningar man inte tidigare känt till, kanske ända från stenåldern. [P4 Västmanland]

https://sverigesradio.se/artikel/6074644