Korrespondensen mellan Dag Hammarskjöld och Bo Beskow

Dag Hammarskjöld är kanske vår mest legendariska nutida gestalt vid sidan av Raoul Wallenberg. Bo Beskow är konstnären mest omtalad för sina glasfönster i Skara domkyrka, för sin dekor i FN:s meditationsrum och bibliotek som Dag Hammarskjöld tog initiativ till samt för mängder av porträttmålningar.

I boken Brev från Dag återges de två vännernas brevväxling under åtta händelserika år, abrupt avbruten genom Dag Hammarskjölds död i flygkraschen 1961. I dessa 167 epistlar avhandlas världspolitik och litteratur, konst och husköp, politik och barnafödande. Allt i en både respektfull och samtidigt varm och familjär ton. Bo kunde ta ut svängarna, Dag var något försiktigare.

”De två vännerna är så närvarande och så olika. De var så gott som jämnåriga och stammade från kända familjer, Dag Hammarskjölds far hade varit statsminister, hans mor nära släkt med Carl Jonas Love Almqvist; Bo Beskows föräldrar var Natanael och Elsa Beskow”, skriver Per Wästbergs i förordet.

Eva Selin är fil.dr i ekologisk botanik och har gjort en utställning om Dag Hammarskjölds natur- och fjällintresse. Marie-Noëlle Little, professor emerita i franska, bosatt i USA, har arbetat många år med att redigera och översätta Dag Hammarskjölds korrespondens med den franske poeten och diplomaten Alexis Leger.

Eva Selin & Marie-Noëlle Little (redaktörer):
Brev från Dag. Korrespondensen mellan Dag Hammarskjöld och Bo Beskow
Carlsson Bokförlag
Utkom 2020