Signums svenska kulturhistoria

I alla tider har människor levt inte i en utan i flera kulturer. Människan som sökande och meningsskapade varelse lockar ständigt forskare att ställa nya frågor till det förflutna. Mer än tidigare finns nu intresse för allmängiltiga ämnen som synen på familj, kärlek och sexualitet, liv och död, klass, könsroller, uppfostran, språk, generationstillhörighet, etnicitet, utanförskap, världslig och andlig makt.

Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden omfattar tiden från omkring år 1000 till 1520, fem sekel med avgörande förändringar. Det kristnade landet blev en del av den europeiska kulturen. Hövdingamakt blev kungamakt, och i de nya idé- och maktstrukturerna ingick privilegierade stånd, förvaltning och ämbetsmän. Varuhandeln utvidgades, städer grundades, nya hantverk och yrken uppstod. Världen blev större och tillvaron allt rörligare. Köpmän korsade Östersjön till Riga, Danzig och Lübeck och seglade över Nordsjön. Pilgrimer vandrade till Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela – eller till Trondheim och Vadstena. Till Sverige anlände människor från Finland, Tyskland, Holland, England. Religionen grep in i människornas liv från födelse till död och än längre: på kyrkväggarnas kalkmålningar ser vi hur de goda köar för att bli insläppa i himmelriket och hur de onda med djävulskt våld drivs in i helvetets gap.

De texter som har bevarats från medeltiden är ganska magra, mest religiösa skrifter och lagsamlingar. Många luckor i kunskapen om medeltiden kommer kanske aldrig att fyllas. Kyrkorna erbjuder dock en rik källa. Skulpturer, textilier och framför allt målningar på väggar och i valv ger glimtar ur det dagliga livet med jordbruk, hemarbete, barnuppfostran, jakt, skeppsfart, byggnadsverksamhet, ceremonier, klockringning, fester, sjukdom och död, brott och straff.

Signums svenska kulturhistoria skall omfatta totalt åtta band och utkomma med två band om året. Redaktör för bokverket är Jakob Christensson, docent i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Det presenteras av förlaget som ”en värdig ersättare” till det över 60 år gamla Svenska folket genom tiderna.

Jakob Christensson (redaktör):
Signums svenska kulturhistoria. Medeltiden
Bokförlaget Signum
543 sidor, inbunden, illustrerad
Utkom i september 2004