Reformpedagogen och rösträttsledaren Anna Whitlock

Skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock (1852–1930) verkade när det moderna Sverige tog form. Hon är även förebild för TV-seriens fröken Friman.

I sin privatskola införde hon pedagogiska nyheter som spreds till det allmänna skolväsendet. Dåtidens politiskt radikala eller kulturellt verksamma föräldrar satte gärna sina barn i Annas skola, som dessutom var religiöst neutral. Trots sitt häftiga humör blev hon en samlande kraft inte bara i skolvärlden, utan även i rösträttskampen. Hon var en formidabel nätverksbyggare, som knöt dåtidens tongivande personligheter till sin ”reformkoncern”.

Anders Johnsons bok om Anna Whitlock bygger på helt nytt och tidigare opublicerat material. Det är en skildring av såväl Whitlock själv som av Stockholms kulturella och politiska kretsar när det moderna svenska samhället tog form.

Anders Johnson är författare med inriktning på svensk politisk och ekonomisk historia. Han har skrivit eller medverkat i cirka 150 böcker, varav många handlar om entreprenörskap, bland annat Garpar, gipskatter och svartskallar som utsågs till Årets bok om svensk historia 2010.

Anders Johnson:
Anna Whitlock – reformpedagog och rösträttsledare
Förlaget Näringslivshistoria
Utkom 2020