Kring katedralen i Lund

Skildringen i Kring Katedralen i Lund spänner över en betydande tidsrymd med beskrivningar av Stortorget med sina torgbodar och sin märkliga träbeläggning, om generationer av rådhus, om universitetet efter dess tillkomst 1668 och mycket, mycket mera.

Författaren Anders W Mårtensson, som äger djupa kunskaper inom forskningsområdet, berättar även om hur det gick till när kristendomen infördes under 900-talet och när Lund fick sin första domkyrka, år 990.

Anders W Mårtensson är fil.lic i medeltidsarkeologi. Anställdes på Kulturen i Lund 1957. Efterträdde Ragnar Blomqvist som stadsantikvarie 1968. Var chef på samma institution under perioden 1982-92.

Anders W Mårtensson:
Kring katedralen i Lund
Historiska Media
Utkom 2012