När de nya ägarna till en vindsvåning på Stora Gråbrödersgatan i Lund bröt upp golvet, under den pågående renoveringen, gjorde de en märkvärdig upptäckt. Under golvplankorna låg tusentals glasplåtar med bilder på. Ägarna kontaktade personal på Kulturen som snabbt konstaterade att de hör samman med den fotografiska ateljé som tidigare bedrivit verksamhet i byggnaden.

Foto: Kulturen
Foto: Kulturen.
De flesta av bilderna är troligen tagna av lundafotograferna Maria Jonn och Ida-Maria Ekelund. Maria Jonn, syster till fotografen Lina Jonn, lät 1908 uppföra huset på Stora Gråbrödersgatan 12 åt sin fotografiska verksamhet. Efter Maria Jonns bortgång 1910 togs verksamheten över av fotografen Ida-Maria Ekelund, som från 1919 bytte namn på firman till Ateljé Jonn, Ida Ekelund. Idag finns fortfarande spår av verksamheten kvar i takfrisen på byggnaden som är utsmyckad med en stor ateljékamera.

Bildmaterialet är väldigt stort och omfattar både bilder på lundamiljöer och porträtt tagna i början av 1900-talet. Ägarna till lägenheten har kommit överens med Kulturen om att glasplåtarna ska överlämnas till museet där de tas till vara och blir en del av de fotografiska samlingarna.

– Det här är ett fantastiskt fynd och ett väldigt roligt tillskott till våra samlingar, berättar Kulturens intendent Anders Jansson.