Kriser från Estonia till corona

”Den pandemi som rasar i världen är på många sätt unik, inte minst i sin globala och totala omfattning. Men den delar också många egenskaper med andra kriser.” I Kris! Från Estonia till Corona sätter idéhistorikern Sverker Sörlin in coronakrisen i ett större historiskt sammanhang – vad är en kris, hur ska vi förstå kriser och vad kan vi lära oss av dem?

Också vår egen nära samtid är kantad av kriser: Estonia, tsunamin, och nu denna nya världsomspännande pandemi. Liksom av mer djupgående moderna systemkriser – för finanskapitalismen, demokratin, Europa, och som ett genomgående och återkommande tema: klimatkrisen.

Djupa kriser är ”avgörande”, de kan hjälpa oss att finna nya vägar. Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan, skriver i sitt personliga förord: ”Kristid är i hög grad även lärandets tid. Varje kris öppnar som bekant också fönster av möjligheter.”

Sverker Sörlin är författare, idéhistoriker och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska högskolan.

Sverker Sörlin:
Kris! Från Estonia till Corona
Bokförlaget Atlas
Utkom 2020