Haga med sitt elegant formade parklandskap och alla sina enastående byggnader upphör aldrig att fascinera. Den kungliga lustparken utgör med sin kombination av monumentalitet och intimitet, av privat reträttplats och offentlig parkmiljö ett allkonstverk som gör den till en av vårt lands mest unika kulturhistoriska miljöer.

Haga utgör kärnan i dagens nationalstadspark vid Brunnsviken och har varit en grön oas for stockholmarna i mer än tvåhundra år. Hit söker sig många för att njuta av lugnet och uppleva historiens – och fjärilens – vingslag.

Haga var skådeplatsen för viktiga händelser i Gustav III:s politiska historia och här gestaltade kungen sina storslagna visioner i samspel med några av ridens ledande arkitekter, som Fredrik Magnus Piper, Olof Tempelman och Louis Jean Desprez. Det enkla och anspråkslösa mötte det storslagna och monumentala i de olika projekten där enbart ett fåtal kom till utförande, som Gustav III:s paviljong, Koppartälten och ett antal mindre paviljonger.

Med kungens död 1792 fick de grandiosa planerna på ett stort kungligt slott i parken ett abrupt slut och först 1801 uppfördes en mindre byggnad, Haga slott, som ett komplement till paviljongen. Det var här som vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf föddes och i lekstugan i trädgården lekte Hagasessorna på 1940-talet. Vid samma tid genomgick också Gustav III:s paviljong en genomgripande restaurering som syftade till att förstärka bilden av byggnaden som en av den gustavianska tidens förnämsta miljöskapelser.

I det sjätte band av bokverket De Kungliga Slotten ges en utförlig presentation av Haga – parkanläggningens tillkomst, byggnadernas historia, inredningarna och de kungliga byggherrarna. Även nya perspektiv på 1800- och 1900-talens slottsmiljö och parkens utveckling presenteras.

I nytagna fotografier av Jens Lindhe och med ett stort bildmaterial bestående av ritningar, kartor och historiska framställningar förmedlas en rik och mångskiftande bild av ett av vårt lands främsta kulturarv.

De Kungliga Slotten är ett bokverk i tretton band som utges av Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk i samarbete med Votum förlag. Avsikten är att presentera ny forskning om de kungliga slotten och förmedla en mångskiftande bild av några av vårt lands främsta byggnadsverk. I redaktionen ingår representanter för Kungl. Hovstaterna, Statens fastighetsverk, Nationalmuseum och Riksarkivet samt ett antal fristående forskare. Tidigare utgivna är Kina slott, Rosendals slott, Drottningholms slott del 1, Rosersbergs slott och Strömsholms slott.

Ingrid Sjöström (huvudredaktör) & Jens Lindhe (foto):
Haga. Ett kungligt kulturarv
Votum förlag i samarbete med Kungl. Hovstaterna och Statens fastighetsverk
Utkom i november 2009