Omkring 1640 föddes Mathias Spihler som son till en baderska och en sillpackare. Redan i unga år antogs han som elev under den kunglige arkitekten Jean de la Vallée, i vars familj han år 1675 gifte in sig. Det underlättade den fortsatta karriären men Spihler hade redan dessförinnan visat sig synnerligen produktiv och ambitiös. Allteftersom Jean de la Vallée fick mer administrativa göromål tog Mathias Spihler successivt över arkitektverksamheten även om lärarens medverkan anas i flera av hans byggnader.

Spihler var både kronans och adelns arkitekt och har ritat allt från kyrkor och magasin till slottsliknande gårdsanläggningar. Hans kanske främsta verk är Kungsholms kyrka i Stockholm där han också begravdes 1690. Här tecknas porträttet av denne framstående men hittills bortglömde representant för den enkla, avskalade och lite kärva men samtidigt anslående arkitektur som uppstod under reduktionens tidevarv.

Claes Ellehag är arkitekturhistoriker med inriktning på stormaktstidens byggnadskonst. Han har tidigare utgivit bland annat Palatsen i Stockholm och Jean de la Vallée. Kunglig arkitekt.

Claes Ellehag:
Kronans och adelns arkitekt. Mathias Spihler ca 1640-1690
Bokförlaget Signum
Utkom 2010