Östersjöländerna samlas till kulturarvsmöte i Visby

Den 26-27 april är Riksantikvarieämbetet värd för ett möte inom Östersjösamarbetet, Baltic Sea States Heritage Co-operation i Visby.

Mötesdeltagarna kommer från alla de nordiska länderna, de baltiska länderna samt Polen, Tyskland och för första gången också representanter från Ryssland. Det är cirka 25 personer som deltar i mötet. Deltagarna representerar ländernas Riksantikvarieämbeten (motsvarande) och några är från ländernas kulturdepartement. Gruppen som möts går under benämningen Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States.

Vid mötet kommer ländernas representanter att ge rapporter om aktuella frågor och uppdrag i det nationella kulturarvsarbetet exempelvis om aktiviteter inom maritimt kulturarv, kustkultur, traditionella material och förvaltning, hållbara historiska städer, barn och kulturarv samt digitalisering av kulturarvet.

Riksantikvarie Inger Liliequist kommer att informera om arbetet inom nätverket Nordic World Heritage Foundation och höstens workshop som äger rum i Visby med temat Hållbar turism och världsarv.

Vidare kommer Pia Erson från kulturdepartementet att ge en presentation av arbetet inom Norden Dimension Partnership on Culture, ett nätverk inom Nordiska ministerrådet för att främja kultur och länka samman privata och offentliga initiativ och finansieringar av kulturverksamheter i den norra delen av Europa.

Vid mötet genomförs också den avslutande planeringen inför den internationella och publika konferensen 4th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum som äger rum i Riga 8-11 september. Temat är Cultural Heritage – Contemporary Challenge. Konferensen anordnas av Lettland med Finland, Norge och Sverige som medarrangörer.

(2010-04-24)