Staten löser in Ericsbergsarkivet

Regeringen har i dag beslutat att staten skall lösa in det arkiv som ingår i Ericsbergs fideikommissbo.

Ericsbergsarkivet omfattar cirka 100 hyllmeter material – totalt cirka 1 200 volymer – och innehåller bl.a. en autografsamling, flera större familje- och personarkiv (t.ex. efter familjen Ankarswärd, Ebba Brahe och Sofia Albertina samt Tessinsamlingen), pergamentsbrev 1372–1812 samt kartor.

Arkivet, som sedan 1948 är deponerat hos Riksarkivet, har stort kulturhistoriskt värde och är av stor betydelse för forskning.

(2001-11-15)