Kullens fyr

Som en orubblig vaktpost står Kullens fyr vid norra inseglingen till Öresund. Nästan fem sekel har gått sedan den första fyren på platsen började sprida ljus över Kattegatt för att vägleda sjöfarare förbi Kullabergs ökända spets. Det gör den till en av Nordens äldsta fyrar och en omistlig del av Nordens och Skånes historia.

Fyrens historia är även en svårslagen illustration av fyrteknikens utveckling genom tiderna. Redan från start blev Kullens fyr en både internationell och lokal angelägenhet. Under århundraden har platsen varit en del av bönders slit och släp med stenkolstransporter, men den spelade också en central roll i Kullabergs omvandling från betad utmark till modern turistmagnet.

De många myterna och berättelserna om fyren, Kullaberg och Kullamannen har spunnits kring platsen minst lika länge som fyren funnits. Kullens fyr har genom åren besökts och skildrats av flera berömda resenärer och författare, bland dem Carl von Linné och August Strindberg.

Bokens redaktörer Henrik Ranby och Peter Appelros har låtit de främsta experterna inom sina respektive områden bidra med värdefulla pusselbitar: fyrhistoria, natur, handel och sjöfart, politisk och teknisk utveckling. Medverkande författare är Peter Appelros, Søren Frandsen, Per Hallén, Leon Jespersen, Krister Kullenberg, Christian Lagerwall, Erik Magnusson, Lars Påhlsson, Henrik Ranby, Anders Reisnert, Per och Britt-Marie Sjögren, Dan Thunman, Birgitta Tilly och Emma Wegrell.

Henrik Ranby & Peter Appelros (redaktörer):
Kullens fyr. I sjöfartens tjänst sedan 1500-talet
Historiska Media
Utkom 2023