I syfte att spara pengar planerar regeringen att sälja kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vilka det blir utreds just nu. I december presenteras listan – och drygt ett år senare kan de första kulturhusen vara till salu. [SvD]

https://www.svd.se/fler-kulturarv-ar-snart-till-salu