Kulturarvet firas över hela Europa i helgen

Vill du vara med och inviga storhässjan vid Ersk-Matsgården i Hassela, följa återkomsten av hästspårvagnar på Norrmalmstorg i Stockholm, delta i bärnstenssafari i Falsterbo eller bestiga kyrktornet i Åmål och skåda ut över staden? Det är exempel på några av alla aktiviteter när kulturarvet i Sverige firas den 8–10 september.

Kulturarvsdagen är Riksantikvarieämbetets årliga evenemang som syftar till att synliggöra den bredd av kulturarv som finns i hela landet. Lokala arrangörer deltar under tre dagar med berättelser om kulturhistoriska personer, händelser och miljöer dit allmänheten bjuds in.

Årets tema ”Levande kulturarv” ska främja de metoder, kunskaper och färdigheter som har överförts från en generation till nästa och som fortfarande används i dag. En mängd olika kompetenser och yrken gör att kulturarvet  kan behållas och bevaras på många sätt och detta arv kan värnas tack vare människor som förmedlar sin kunskap för kommande generationer.

På programmet finns fler än 220 lokala arrangemang att besöka. Flera unika kulturhistoriska miljöer håller öppet och det finns guidningar, vandringar och andra aktiviteter att utforska. Många har särskilda aktiviteter för barn, några är helt digitala.

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens gemensamma program European Heritage Days. Riksantikvarieämbetet är huvudarrangör och samordnare för Kulturarvsdagen i Sverige, i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

(2023-09-06)

Se även Stort firande av Kulturarvsdagen i helgen (2022-09-07)