Rosenbad nyrustat och redo för regeringen

Skånebankens hall i Rosenbad. Foto: Åke E:son Lindman

Skånebankens stora hall i Rosenbad. Foto: Åke E:son Lindman

Renoveringen av kvarteret Rosenbad i centrala Stockholm är klar. Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaderna, har överlämnat nyckeln till hyresgästen Regeringskansliet som flyttar tillbaka efter att ha evakuerats under drygt fyra år.

– Vårt mål har varit att anpassa byggnaderna för att kunna möta de krav på funktionalitet, lagkrav och säkerhet som krävs i Regeringskansliet i dag och samtidigt värna om Rosenbads kulturhistoriska värden, säger Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

De fyra huskropparna invid Stockholms ström som utgör kvarteret Rosenbad är totalt 28 500 kvadratmeter. Här var vid förra sekelskiftet Stockholms finanscentrum som utgjordes av tre bankpalats; Stockholms Stads Sparbank, Skånebanken och Nordiska Kreditbanken. I den fjärde byggnaden, AB Rosenbad, fanns lägenheter och krogen Rosenbad. Staten köpte hela kvarteret i slutet på 1970-talet och en större ombyggnad var färdigställd 1981 då Regeringskansliet flyttade in.

– Efter 40 år var Rosenbad i stort behov av upprustning. Byggnadens installationer hade uppnått sin livslängd, säger Peter Wallin, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk.

Efter nära fyra års renovering är upprustningen klar och statsministern och delar av Statsrådsberedningen, Justitiedepartementet och Förvaltningsavdelningen flyttar in i Rosenbad.

Den största förändringen som möter dem är att ett nytt, centralt trapphus har byggts för att förbättra tillgänglighet, logistik och orienterbarhet. Klimatanläggning och ventilation har moderniserats och nya system för värme och kyla samt ny elanläggning har installerats. Dessutom har fasader och tak, innergårdarna samt fönster och ytskikt renoverats. Just nu pågår också återställandet av Rosenbadsparken.

De nya kontorsrummen är enkla och funktionella medan de forna bankhallarna och det som ursprungligen var restaurang, har förvandlats till entréhallar och representativa ytor för mingel och möten.

De gamla bankpalatsens arkitektur i jugendstil har varit viktig att bevara. I fastighetsverkets vårdprogram står att ”Rosenbad ska bevaras, vårdas och underhållas så att inga av dess exceptionella kulturhistoriska värden går förlorade.” I nya Rosenbad finns många exempel på detta; Skånebankens stora hall med fantastiska väggar i vit och röd marmor har blivit träffpunkt och mötesplats. Ferdinand Bobergs bankhall, som tidigare var Nordiska kreditbanken med entré från Drottninggatan, har återställts med spröjsat glastak likt originalet. Bella Venezia var ursprungligen café och det mesta är original i rummet där pressmöten hölls tidigare. Nu har rummet återställts till en vacker lokal för möten och mingel.

– Det känns bra att åter vara på plats i Rosenbad. Byggnaden är nu anpassad till 2020-talets krav samtidigt som arkitekturen från förra sekelskiftet har tagits väl till vara, säger Henrik Holmer, förvaltningschef i Regeringskansliet.

Enligt Statens fastighetsverks prognos för kostnaderna var drygt 2,2 miljarder kronor.

(2023-09-07)